Ouders

Aanmelding
In een geheel gratis en vrijblijvend gesprek met u en uw kind kijken we welke begeleiding het best in uw situatie zou passen. Hierbij geven wij met onze kennis en jarenlange ervaring duidelijk aan wat wij een verstandige keuze zouden vinden. De keuze voor de soort begeleiding laten we natuurlijk aan u over.
Wij vinden het heel erg belangrijk dat de begeleiding goed bij de situatie van u en uw kind past. Een juiste keus voor de begeleiding is essentieel voor de motivatie van uw kind.

Openingstijden
Wij zijn bereikbaar van 14:00 uur tot 18:00 uur. Onze leerlingen kunnen begeleid worden tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Zij hebben een vaste plek in een zaal waar ze tijdens de openingstijden altijd terecht kunnen. In proefwerkweken is er bij voldoende aanmelding al vanaf 11.00 uur begeleiding aanwezig voor leerlingen.

Persoonlijke coach
Uw kind krijgt een persoonlijke coach. Net als in de sport, is het de bedoeling dat er goed wordt gescoord en dat uw kind vooruitgang boekt. Deze coach bespreekt met uw kind waar de persoonlijke knelpunten zitten. Voor deze knelpunten worden speerpunten geformuleerd en de coach maakt een plan om hieraan te werken. De coach is de vertrouwenspersoon voor uw kind binnen onze organisatie. Tevens zal hij/zij evalueren hoe het gaat en waar nodig bijsturen. De coach schrijft vier keer per jaar, in overleg met het team, een evaluatierapport. Dit rapport wordt naar u gemaild waarna u hierop kunt reageren.

Boeken
Leerlingen hebben veel boeken nodig bij ons. Om te voorkomen dat een leerling onnodig met zware tassen sjouwt, kan hij/zij bij ons een zogenaamde boekenbak in gebruik nemen. In deze boekenbak, voorzien van naam, kunnen de boeken bewaard worden. Uw kind komt uit school met de boeken van die lesdag en treft de rest bij ons aan. Als hij/zij klaar is, wordt de tas voor de volgende dag ingepakt en vertrekt hij/zij naar huis.

Contacten met scholen
Als ouders dat wensen, kunnen wij contact onderhouden met de mentor, decaan of docenten op school. Dit kan prettig zijn om een optimale samenwerking tot stand te brengen. Docenten of mentoren kunnen ons natuurlijk ook zelf inschakelen, als zij weten waar het in de kennis of vaardigheden van hun leerling aan schort.

Evaluatie
U kunt te allen tijde een afspraak maken om de voortgang te bespreken. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, wordt er regelmatig per mail geëvalueerd. Deze evaluatie betreft de ervaringen die alle betrokken begeleiders met uw kind hebben. De persoonlijke coach van de leerling verzamelt alle gegevens en is het directe aanspreekpunt. Op deze manier kan er altijd op tijd worden bijgestuurd of van aanpak worden veranderd.

Waar zitten wij in Zevenaar

  • Locatie OSdL Zevenaar
    Kerkstraat 27
    6901 AA Zevenaar

Partners

Studiebegeleiding Nijmegen    Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen    Het logo van Fontys Hogescholen logo Liemerscollege

logo gelrepas logo montferland resize

Copyright © 2021 Orthopedagogische Studiebegeleiding de Liemers